เปลี่ยนซะทีเหอะ...ที่กั้นรถไฟฟ้าให้มันไม่กระแทกสะโพกจนม่วง

เปลี่ยนซะทีเหอะ...ที่กั้นรถไฟฟ้าให้มันไม่กระแทกสะโพกจนม่วง

สร้างแล้ว
9 เมษายน ค.ศ. 2017
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ และ
ผู้สนับสนุน 4,787เป้าหมายต่อไป 5,000
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

   หลายครั้งที่เครื่องกั้นประตูของรถไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะเป็น BTS ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)มากกว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน มักจะปิดกระแทกโดนสะโพก โดยที่พนักงานบริเวณนั้นไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด  ซึ่งช่องทางประตูสำหรับคนตั้งครรภ์ ก็ไม่ได้มีพนักงานคอยบริการเสมอไป ต้องรอ รวมถึส่วนตัวพยายามเข้าให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้บริการรถไฟฟ้าแล้วก็ตาม 

   ทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์เหล่านี้ ซึ่งมีผลต่อการบาดเจ็บในร่างกาย เขียวจนถึงม่วงบริเวณสะโพกเป็นสัปดาห์

   ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขคือ ระบบเครื่องกั้นประตูของประเทศอื่นๆ ก็ไม่มีความอันตราย หรือสร้างความเจ็บปวดเท่ากับเมืองไทยที่ไม่เคยเปลี่ยนระบบหรือพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยเลย

   จึงขอเสนอให้ไปใช้ระบบเครื่องกั้นประตูแบบในญี่ปุ่น หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ผู้บริหารของบริษัทไปดูงานเป็นประจำทุกปี นำกลับมาพัฒนาระบบ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 4,787เป้าหมายต่อไป 5,000
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้