ชาวเชียงใหม่ต้องการขนส่งสาธารณะ #SaveChiangMai

ชาวเชียงใหม่ต้องการขนส่งสาธารณะ #SaveChiangMai

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,500 คน!
หากถึง1,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว
Pannatorn Pornpanutsri ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน เทศบาลนครเชียงใหม่ และ

“ฝุ่นควัน” ถือเป็นปัญหาที่ชาวเชียงใหม่คุ้นเคยและจำต้องทนพบเจอมามากกว่า 10 ปี ซึ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายฤดูหนาวและช่วงเข้าฤดูแล้ง หรือที่คนในพื้นที่เรียกว่า ฤดูฝุ่นควัน

โดยสถานการณ์ในช่วงวิกฤตดังกล่าว ถือเป็นช่วงที่ได้รับความสนใจและพูดถึงอย่างมาก เนื่องจากทั่วทั้งจังหวัดจะถูกปกคลุมไปด้วยปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM) จำนวนมากซึ่งสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน หลายภาคส่วนจึงตื่นตระหนักและเร่งแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในอาคาร การแจกหน้ากากอนามัย N95 และการปล่อยละอองน้ำตามจุดต่าง ๆ  โดยเฉพาะจากภาครัฐได้ออกมาตรการ “ห้ามเผาทุกชนิด” ในพื้นที่จังหวัดหวังแก้ไขวิกฤตฝุ่นควัน 

อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวถือเป็นการบรรเทาสถานการณ์แต่กลับไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เพราะจากข้อมูลสถานีตรวจวัดฝุ่นละออง DustBoy พบว่าสัดส่วนแหล่งที่มาของฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยทั้งปี ไม่ได้มีเพียงสาเหตุมาจากการเผาชีวมวลเท่านั้น แต่กลับมีสาเหตุมาจากการจราจรมากถึง 51.6% ซึ่งสวนทางกับการจัดการของภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ไม่ได้มีมาตรการแก้ไขเพื่อลดความแออัดของจำนวนยานพาหนะบนท้องถนน และไม่ได้มีระบบขนส่งสาธารณะบริการเป็นทางเลือกให้กับประชาชน 

จากท่าทีดังกล่าว ถือเป็นการละเลยสาเหตุหลักของปัญหามลภาวะทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เป็นการละเลยการให้บริการประชาชน และยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วย ร่วมกันลงชื่อสนับสนุนในแคมเปญนี้ ร่วมกันส่งเสียงให้ดังไปถึงผู้มีอำนาจ อย่างเทศบาลนครเชียงใหม่และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ว่าการให้ความสนใจเร่งแก้ไขปัญหาออกมาตรการในช่วงวิกฤตไม่อาจแก้ปัญหาฝุ่นควันได้เท่าที่ควร และร่วมผลักดันให้มีการจัดตั้งระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดวิกฤตฝุ่นควัน ...เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน

#แก้ไขให้ถูกที่และถูกเวลา
#มาใช้เสียงของคุณให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,500 คน!
หากถึง1,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว