รณรงค์​งดใช้เสียงเบสในงานวัด

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


งานวัดแต่ละ​ที่​ใช้เสียงเบสดัง และเปิดถึงดึก ขณะนี้ 23.30น. วันที่1มีนาคม งานวัดอินทรวิหารก็ยังเสียงดังอยู่