ปิดแคมเปญรณรงค์

Call on the government to stop hurting bitcoin.

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 26 คน


bitcoin ไม่ใช่ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อระบบการเงิน และรัฐบาลมีสิทธิเรื่องของข้อมูล, การเก็บภาษี, ตรวจสอบการฟอกเงิน .แต่ควรแสดงให้เห็นข้อดีของเทคโนโลยี cryptocurrency ให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย. การทำให้ cryptocurrency ดูอันตราย.จะทำให้รัฐบาลเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง. ซึ่งในความเป็นจริง. ธุรกิจใดๆที่เกี่ยวเนื่องด้วย cryptocurrency .จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นกว่า 50 percent.

สนับสนุน btc
3BoRcwmvAoBgm9ur2ji479NFPWeNCpFkgfอิศรา กำลังรอให้คุณช่วย

อิศรา ทองอินทร์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เจ้าหน้าที่รัฐ : Call on the government to stop hurting bitcoin.» คุณสามารถร่วมกับ อิศรา และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 25 คน ได้แล้วตอนนี้เลย