ปิดแคมเปญรณรงค์

รถเก็บขยะ ต้องแยกประเภทขยะ

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 56 คน


เราแยกขยะในบ้าน แต่ยังไม่มีถังขยะแยกภายนอกบ้าน เพราะรถเก็บขยะ เก็บรวมกันไป

เชื่อว่าประชาชนจำนวนมาก พร้อมลงมือแยกขยะ แต่ขาดความรู้ที่ชัดเจน ถูกต้อง และกระบวนการจัดเก็บ แยกขยะที่เหมาะสม

เริ่มง่ายๆ ด้วยการสื่อสาร และการเก็บขยะโดยแยกประเภท

ต้องเริ่มเดี๋ยวนี้ เพื่ออนาคตโลก และลูกหลานBenya กำลังรอให้คุณช่วย

Benya Paunpanrut อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน: รถเก็บขยะ ต้องแยกประเภทขยะ» คุณสามารถร่วมกับ Benya และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 55 คน ได้แล้วตอนนี้เลย