ทำสัญลักษณ์หลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉิน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญของรถพยาบาลเท่าไรนัก เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต้องวิ่งบนถนนที่มีการจราจรติดขัด รถยนต์ส่วนใหญ่จะไม่หลีกทางให้ ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น คิดว่าไม่มีคนป่วย การจราจรติดขัดจนไม่สามารถเคลื่อนรถได้ นั่นจึงเป็นสาเหตุให้รถพยาบาลไม่สามารถไปรับ-ส่งผู้ป่วยได้ทันในเวลาและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต