ปิดแคมเปญรณรงค์

ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนและเด็ก

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 29 คน


หลายครั้งที่ความรุนแรงในชายแดนใต้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบาง (soft target) คือ พลเรือน ศาสนิกและนักบวชในศาสนา ผู้หญิง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "เด็ก" ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่กลับตกเป็นเป้าสังหาร  ล่าสุดเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2560 ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธกราดยิงครอบครัวชาวไทยพุทธในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กระสุนปลิดชีวิตทั้งป้า พ่อ แม่และลูกอายุ 8 ขวบที่กำลังเดินทางไปโรงเรียน พร้อมกับพี่ชายอายุ 12 ขวบและเด็กหญิงอีกหนึ่งคนซึ่งได้รับบาดเจ็บและตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

การใช้ความรุนแรงต่อศาสนิกในแต่ละศาสนาปรากฏขึ้นบ่อยครั้งจนถูกชักนำไปเชื่อมโยงกับอคติ ความเกลียดชัง หรือแม้กระทั่งกระแสการกวาดล้างทางศาสนา ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมคนกลุ่มน้อยในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มที่มีความเชื่อในศาสนาและปฏิบัติวัฒนธรรมต่างกันหากแต่เคยอยู่ร่วมกันด้วยดีมากอ่น

หากเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ก่อเหตุ ประชาชน และภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนร่วมมือกันต่อต้าน ประณามการใช้กำลังอาวุธและความรุนแรงทุกชนิดต่อเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบาง และรณรงค์ให้มีการใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ จะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายไปในทางที่ดี อันจะมีส่วนช่วยสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ และเป็นผลดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ และในพื้นที่อื่นๆ ของสังคมไทยเช่นกัน Padtheera กำลังรอให้คุณช่วย

Padtheera Narkurairattana อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เจ้าหน้าที่รัฐ: ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือน» คุณสามารถร่วมกับ Padtheera และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 28 คน ได้แล้วตอนนี้เลย