ปิดแคมเปญรณรงค์

ฟุตบาทคุณภาพถนนสีลม

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 110 คน


ท้องถนนและฟุตบาท เป็นหนึ่งในปัญหาหลักของกรุงเทพ เส้นทางถนนที่ตัดมุ่งโฟกัสเฉพาะรถยนต์โดยไม่ได้มีการคำนึงถึงระบบขนส่งมวลชลเช่นรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ การเพิกเฉยต่อการสัญจรทางเท้าและจักรยาน รวมถึงบริบทของประชากรกรุงเทพที่เน้นการค้าขายเป็นหลัก ร้านแผงลอยข้างถนน หรือ ‘street food’ ที่ทำให้กรุงเทพเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ ทำให้การสัญจรทางเท้าลำบากมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้เกิดจากขาดการออกแบบผังเมืองและระบบโซนนิ่งที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม

ถนนสีลม ใกล้รถไฟฟ้าศาลาแดงเป็นหนึ่งในบริเวณที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่ที่สามารถเจอได้บนทางฟุตบาท ร้านแผงลอย ป้ายร้านขวางทาง รถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า กระเบื้องไม่สม่ำเสมอ จนไปถึงความสะอาดบนฟุตบาทที่เกิดจากถังขยะที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งบนถนนเส้นนี้มีปริมารผู้ใช้มาก ทั้งกลางวันและกลางคืน ทางผู้จัดทำจึงได้เลือกส่วนของถนนตั้งแต่ ทางเชื่อมรถไฟฟ้าใต้ดิน ไปถึง หัวมุมถนนคอนแวนต์ เพื่อนำมาเป็นการศึกษา

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคือการให้ความสำคัญกับการสัญจรทางเท้าละจักรยานมากขึ้น รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดแนวข้างถนน กล่าวคือร้านหาบเร่แผงลอย คนขอทาน นักดนตรี ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ โดยแบ่งพื้นที่ฟุตบาทเป็น 3 เลน  เลนแรกชิดอาคาร เป็นทางเท้าตลลอดแนว เลนที่แรกเป็นทางเดินตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ทางที่สองเป็นร้านแผงลอยหาบเร่และกิจกรรมอื่นๆ ส่วนทางสุดท้ายเป็นพื้นที่สีเขียวและทางจักรยานชิดเลนถนน ทั้งนี้ การแบ่งสัดส่วนพื้นที่นั้นต้องเริ่มจากการปรับปรุงแนวฟุตบาทเดิม กล่าวคือการออกแบบป้ายและเสา ที่นั่งคอยรถเมล์ ตู้โทรศัพท์ และส่วนประกอบอื่นๆใหม่ ให้ดูง่ายขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อทางเท้าน้อยลง

For main road footpath
divided footpath into blocks, each 30 metres by trees.
Under the tree, located a bin.
each block will be used for vendors,
others for bus or private car parking.new motorbike taxi terminal is now located at the middle of the road. The island now will be rebuilt as a temporary parking.
motor bike taxi terminal is opened to both side of the road. It will be easier for both customer and taxi themselves.for small road inside the soi
firstly, strengthen the regulation about pedestrain that forbiddent the vendors and parking alongside the road.As a result, there will be ample space for bicycle lanes
second, expropriate the shophouse at the opposite side of saint Joseph Convent School to be a food court all electrical wires will be moved into the ground under walking
lanes as well as the electrical supply for street lighting bulb

แนวทางการแก้ไข 

Solution

https://photos.google.com/share/AF1QipOLtkA9elI2YSdMJjDXt38ppZDL0Onrr838xafXulahDY_6j_5oyGiyOwSJwd-0Yw/photo/AF1QipMKtRJfcewGFfbwwZrDCTbVg9EunBP_eHiNkG5j?key=VmJWaUdoM21NT2thLU9nUVBSY2FBcUNHNE5LVjlR

https://photos.google.com/share/AF1QipOLtkA9elI2YSdMJjDXt38ppZDL0Onrr838xafXulahDY_6j_5oyGiyOwSJwd-0Yw/photo/AF1QipM1RjVkFUhakYQHCAmoZw6K5sK7HmCKCp-WWz0j?key=VmJWaUdoM21NT2thLU9nUVBSY2FBcUNHNE5LVjlRKwanchart กำลังรอให้คุณช่วย

Kwanchart Polpoch อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เจ้าหน้าที่รัฐ : คุณภาพทางเท้าถนนสีลม» คุณสามารถร่วมกับ Kwanchart และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 109 คน ได้แล้วตอนนี้เลย