คดีร้ายแรงควรประหารชีวิต

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


1.ทำให้ตัดพันธุกรรมผู้กระทำคดีร้ายแรงได้เด็ดขาด 

2.สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

3.ไม่เกิดคดีเดิมซ้ำๆ ผู้ต้องหาลดการทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าภัทราวดี กำลังรอให้คุณช่วย

ภัทราวดี พลากุล อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เจ้าหน้าที่รัฐ: คดีร้ายแรงควรประหารชีวิต» คุณสามารถร่วมกับ ภัทราวดี และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 8 คน ได้แล้วตอนนี้เลย