คดีร้ายแรงควรประหารชีวิต

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


1.ทำให้ตัดพันธุกรรมผู้กระทำคดีร้ายแรงได้เด็ดขาด 

2.สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

3.ไม่เกิดคดีเดิมซ้ำๆ ผู้ต้องหาลดการทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า