ปิดแคมเปญรณรงค์

น้ำใจ คนไทยเข้าใจผิดไป.

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 424 คน


   ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่า สังคมไทยมีน้ำใจและรอยยิ้มที่สวยงาม ทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

   ปัจจุบันนี้ในสังคมของเรา มีคนที่ทำตัวมักง่ายและคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก อยากทำอะไรก็ทำ ทำตามที่ใจอยากทำ ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่คิดถึงคนอื่น ยกตัวอย่างปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญและเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากมาก

   นั่นก็คือ ปัญหาเรื่องการจราจร เพราะประเทศไทยเกือบทุกครอบครัวจะต้องมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการสัญจรหรือเดินทางไปที่ต่างๆ และเมื่อทุกครอบครัวมีรถยนต์ และเอาออกมาใช้ จำนวนรถที่เพิ่มขึ้นแต่ขนาดของถนนเท่าเดิม จากที่สร้างรถยนต์มาเพื่ออำนวยความสะดวก กลับกลายเป็นประเด็นปัญหาให้แก้ไข

   เมื่อถนนทุกเส้นไม่มีเส้นทางให้วิ่งไปได้ รถจักรยานยนต์ก็ต้องอาศัยเส้นทางที่เรียกว่าเป็นเส้นทางของคนมักง่ายและเห็นแก่ตัว ขึ้นไปวิ่งรถจักรยานยนต์บนทางเท้า และบางครั้งคนที่เดินอยู่บนทางเท้าปกติ ก็ถูกคุกคามจากรถจักรยานยนต์ที่เห็นแก่ตัว แม้จะเดินอยู่บนทางของตัวเอง นั่นคือปัญหาที่คนขับรถจักรยานยนต์ไม่ตระหนักถึง คิดแบบง่ายๆ ว่าใครๆก็ทำกัน โดยไม่สนใจว่าใครจะได้รับความเดือดร้อน บางครั้งคนที่เดินอยู่บนทางเท้าก็ถูกต่อว่าด้วยคำพูดต่างๆ เช่น ไร้น้ำใจ ไม่มีน้ำใจ เป็นต้น แต่ความเป็นจริงแล้ว คนที่เดินอยู่บนทางเท้าเป็นคนที่ทำตามกฎ และทำหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้อง

   มันถึงเวลาแล้วหรือไม่? ที่ทุกคนต้องคิดถึงสังคมส่วนรวม และเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ คำว่า  “มีน้ำใจ” ให้มากกว่านี้  เพียงแค่ทุกคนร่วมมือกัน ทำสิ่งเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเอง เพื่อทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

 

พวกเรานักศึกษาสถาบันไทย-ญี่ปุ่น หวังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี พวกเราคิดว่าการเริ่มต้นเล็กๆนี้อาจจะกลายเป็นจุดใหญ่ที่สังคมมองเห็นก็ได้Nattanicha กำลังรอให้คุณช่วย

Nattanicha Nookhao อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เจ้าหน้าที่ตำรวจ: น้ำใจ คนไทยเข้าใจผิดไป.» คุณสามารถร่วมกับ Nattanicha และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 423 คน ได้แล้วตอนนี้เลย