ฟิตเนสรามาธิบดีควรเปิดเวลาเดิม

0 have signed. Let’s get to 200!


ปัญหา
เพราะว่าเวลาที่เปลี่ยนไปบุคคลที่ส่งผลกระทบส่วนใหญ่เป็นแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรที่ต้องทำงานเต็มเวลา อีกทั้งยังส่งผลให้ในเวลาคนเยอะขึ้นไปอีก

ทางแก้ไข
ลงชื่อขอให้กลับมาเปิดเวลาเดิม

เล่าเรื่องที่ตัวเองได้รับผลกระทบ
ผู้ได้รับผลกระทบ