ฟิตเนสรามาธิบดีควรเปิดเวลาเดิม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!


ปัญหา
เพราะว่าเวลาที่เปลี่ยนไปบุคคลที่ส่งผลกระทบส่วนใหญ่เป็นแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรที่ต้องทำงานเต็มเวลา อีกทั้งยังส่งผลให้ในเวลาคนเยอะขึ้นไปอีก

ทางแก้ไข
ลงชื่อขอให้กลับมาเปิดเวลาเดิม

เล่าเรื่องที่ตัวเองได้รับผลกระทบ
ผู้ได้รับผลกระทบ


Krissadee กำลังรอให้คุณช่วย

Krissadee Napapongsa อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เจ้าหน้าที่คณะ: ฟิตเนสรามาธิบดีควรเปิดเวลาเดิม» คุณสามารถร่วมกับ Krissadee และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 187 คน ได้แล้วตอนนี้เลย