ปิดแคมเปญรณรงค์

เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎร

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 3,201 คน


หมุดคณะราษฎรหรือหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ 2475 เป็นสมบัติของสังคมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สังคมต้องช่วยกันนำคืนและเอาผิดผู้"ขโมย"ประวัติศาสตร์นี้อติภพ กำลังรอให้คุณช่วย

อติภพ ภัทรเดชไพศาล อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เจ้าหน้าที่ของรัฐ: เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษร» คุณสามารถร่วมกับ อติภพ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 3,200 คน ได้แล้วตอนนี้เลย