ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎร

0

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน

หมุดคณะราษฎรหรือหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ 2475 เป็นสมบัติของสังคมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สังคมต้องช่วยกันนำคืนและเอาผิดผู้"ขโมย"ประวัติศาสตร์นี้

แคมเปญรณรงค์นี้จะถูกส่งไปที่:
  • เจ้าหน้าที่ของรัฐ

    ชำนาญ จันทร์เรือง ได้เริ่มสร้างเรื่องรณรงค์นี้ ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ และขณะนี้ ก็มีผู้ร่วมสนับสนุนถึง 3,192 รายชื่อ หากคุณอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่คุณสนใจ แต่ไม่อยากนิ่งเฉย เริ่มเรื่องรณรงค์ของคุณเองได้ที่นี่
    วันนี้ – อติภพ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

    อติภพ ภัทรเดชไพศาล อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เจ้าหน้าที่ของรัฐ: เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษร» คุณสามารถร่วมกับ อติภพ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 3,191 คน ได้แล้วตอนนี้เลย