พี่เตี้ยมช​.​ต้องไม่ตายฟรี

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

พี่เตี้ย มช.ต้องไม่ตายฟรี คนที่ทำร้ายพี่เตี้ยต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมาย พี่เตี้ยคือ1ชีวิต 1ลมหายใจ ที่มีสิทธิ์ที่จะมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้ ไม่ว่ามนุษย์คนใดก็ไม่มีสิทธิ์พรากลมหายใจไปจากชีวิตผู้อื่น โลกนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้มนุษย์อาศัยแต่เพียงสายพันธ์เดียว  แต่โลกนี้ทุกสิ่งมีชีวิตมีสิทธิ์อยู่อาศัยได้เท่าเทียมกัน ....คืนความเป็นธรรมให้พี่เตี้ย ...พี่เตี้ยต้องไม่ตายฟรี  คนทำต้องได้รับโทษ

มาร่วมกันรณรงค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง ให้ความเป็นธรรมกับชีวิตพี่เตี้ย ที่ไม่ควรต้องมาสูญเสีย เพราะมนุษย์ใจทราม ให้สังคมรู้จักการเอื้ออาทร ให้มนุษย์ในสังคมรู้จักแบ่งปัน แบ่งพื้นที่ให้ทุกชีวิตได้มีสิทธิ์อยู่อาศัย ได้มีสิทธิ์มีลมหายใจเท่าเทียมกัน