พี่เตี้ยมช​.​ต้องไม่ตายฟรี

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

สายพิณ จุลสี
1 year ago
1ชีวิตเทียบเท่ากันถึงเขาจะเป็นสัตว์แต่ยังประเสริฐกว่าคน

Thanks for adding your voice.

ชัญญา ไชยทนุ
1 year ago
สุนัหรือแมวต่างๆเป็นสัตว์เลี้ยง ไม่มีใครมีหน้าที่จะมาฆ่าให้ตายโดยความคิดเขาเอง ตำรวจหรือข้าราชการใดๆจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ คุณเป็นผู้ใหญ่จะมาทำตัวอย่างเลวๆได้อย่างไร ต้องเอาเรื่องให้ถึงทีสุด พี่เตี้ยเป็นหมาที่คนรักเยอะมาก ถ้าเลี้ยงไม่ได้ทำไมไม่ประกาศหาเจ้าของ ให้จ่ายเงินเอามาก็ยังยอม