กำหนดการเปิด OBT เกมส์ Black Desert ประเทศไทย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


- ขอให้เลื่อนกำหนดการเปิด OBT จากเดิม เป็นเดือนธันวาคม ForMerz กำลังรอให้คุณช่วย

ForMerz ForMerzy อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เจ้าของบริษัทเกม: กำหนดการเปิด OBT เกมส์ Black Desert ประเทศไทย» คุณสามารถร่วมกับ ForMerz และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 607 คน ได้แล้วตอนนี้เลย