ปิดแคมเปญรณรงค์

อยากเห็นเกลลดน้ำหนัก

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 6 คน


.วันนี้ – Grin นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

Grin Suwannasak อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เกล: อยากเห็นเกลลดน้ำหนัก» คุณสามารถร่วมกับ Grin และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 5 คน ได้แล้วตอนนี้เลย