ปิดแคมเปญรณรงค์

เกมเมอร์คนไทยอยากให้อีสปอร์ตเป็นกีฬา

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 6,693 คน


สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันนี้หลายๆ ประเทศได้มีการรับรองให้อีสปอร์ตเป็นกีฬา และมีการนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นเกมในเชิงสร้างสรรค์ มีการฝึกและพัฒนาทักษะและเล่นเกมอย่างมีจุดมุ่งหมาย สร้างนักกีฬาอาชีพขึ้นมาเป็นแบบอย่างให้กับสังคมและยังสามารถสร้างรายได้ดูแลเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ หากท่านใดเห็นด้วยและอยากช่วยกันสนับสนุนผลักดันให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ขอให้แสดงความจริงใจด้วยการช่วยกันลงคะแนนสนับสนุนการรณรงค์ในครั้งนี้ด้วยKritsada กำลังรอให้คุณช่วย

Kritsada Sukowattanakit อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เกมเมอร์คนไทยอยากให้อีสปอร์ตเป็นกีฬา» คุณสามารถร่วมกับ Kritsada และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 6,692 คน ได้แล้วตอนนี้เลย