ลดลูกระนาดในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ที่พวกเราอยากรณรงค์เรื่องการลดลูกระนาดในมหาวิทยาลัยเพราะมีมากเกินไป ยกตัวอย่างในเส้นทางประตู 2 จะมีลูกระนาดมากถึง 3-4 ที่ และในตอนกลางคืนอาจเกิดอันตรายได้จากการมองไม่เห็น รูปทรงของลูกระนาดในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครมีขนาดที่ใหญ่และสูงเกินไปมีรูปทรงเป็นเหลี่ยม อยากให้เปลี่ยนมาเป็นแบบครึ่งวงกลมแทนเพื่อจะได้สะดวกต่อการขับรถและไม่เกิดอันตราย และทำให้ลดอัตราการเกิดรถชนกันในขณะที่ขับผ่านลูกระนาดในกรณีที่รถที่ตามมาทางด้านหลังมาแรง และเมื่อนักศึกษาขับรถมาเร็วจะได้ไม่ทำให้เกิดการลอยตัว เนื่องจากเวลาขับผ่านลูกกระนาดที่มีขนาดสูงทำให้รถเกิดแรงกระแทก บางครั้งก็ทำให้เกิดอันตรายในการขับผ่านลูกระนาดได้ พวกเราจึงอยากกเสนอการลดลูกระนาดเพื่อลดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้น พวกเราจึงอยากให้ทุกคนมาร่วมลงชื่อเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ