เรียกร้องให้ห้างร้าน (เช่น 7-11, Lotus, Big C) คิดเงินค่าบริการถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 35,000 คน!


(English Translation Below)


ทำไมถึงต้องเปลี่ยน ?

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลเป็นอันดับที่ 6 ของโลก หนึ่งในแหล่งที่มาของพลาสติกเหล่านั้นคือถุงพลาสติกใส่สินค้าต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่และถูกใช้เป็นจำนวนมาก เมื่อถุงพลาสติกเหล่านี้ถูกทิ้งลงไปในแม่น้ำจนกระทั่งลงสู่ทะเล จะเกิดเป็นมลพิษแก่สัตว์และสิ่งแวดล้อมระยะยาว เพราะถุงพลาสติก 1 ใบใช้เวลานานถึง 450 ปีในการย่อยสลาย หรือแม้ว่าบางคนจะไม่สนใจเรื่องสัตว์และสิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติกเหล่านี้ก็ยังก่อปัญหาอื่นๆ ที่กระทบต่อทุกคนโดยตรง เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาเศษพลาสติก (Micro Plastic) ที่สัตว์น้ำกินเข้าไปก็กลับเข้ามาเป็นอาหารที่เรากินกันอยู่เป็นประจำ 

วิธีการเปลี่ยนแปลง

ขอเรียกร้องให้ธุรกิจห้างร้านรายใหญ่ เช่น 7-11, Tesco Lotus, และ Big C และกลุ่ม The Mall ริเริ่มหรือจับมือกันในการเปลียนนโยบาย เลิกการแจกถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียว หากลูกค้าต้องการถุง ก็ให้คิดเงินค่าถุงในราคาที่เหมาะสม 

ทำไมถึงต้องใช้วิธีนี้?

มีตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศว่าการคิดเงินค่าถุงพลาสติกเพียงเล็กน้อย สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปริมาณการใช้ถุงได้มหาศาล 

  • ร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไม่แจกถุงพลาสติก หากลูกค้าต้องการก็จะคิดเงินค่าถุงพลาสติก 2 บาทต่อถุง สามารถลดจำนวนถุงจาก เดือนละ 102,465 ใบ เหลือเพียง 4,795 ใบต่อเดือนภายใน 3 เดือนแรกที่เริ่มโครงการ อีกหลายมหาลัย เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ก็มีนโยบายคล้ายๆ กันในการลดปริมาณขยะพลาสติก และก็มีผลลัพธ์ใกล้เคียงกับของมหาวิทยาลัยมหิดล ถึงแม้บางมหาลัยจะเปลี่ยนเป็นการแบน ห้ามใช้ถุงแทน นโยบายนี้ก็แสดงให้เห็นว่า การตั้งราคาถุงสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้รวดเร็วและชัดเจนกว่าการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้ามาก
  • หลายประเทศในยุโรปใช้วิธีการนี้มานานแล้ว ผลที่ได้คือผู้บริโภคเตรียมถุงผ้าหรือถุงพลาสติกเก่าๆ กลับมาใช้ หากผู้บริโภคไม่ได้เตรียมถุงไป หลายคนก็จะเลือกซื้อถุงผ้าเพราะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ซึ่งในอังกฤษสามารถลดประมาณถุงพลาสติกได้ถึง 83% ใน 1 ปี จากการคิดค่าถุงพลาสติกในราคาเพียง 5p (ประมาณ 2 บาท) อย่างไรก็ดี หลายประเทศเริ่มออกมาตรการที่เข้มงวดกว่า คือการแบนถุงพลาสติกโดยเด็ดขาดอีกด้วย
  • ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีต้นทุนทางอ้อมในรูปของภาษีที่จะต้องเสียไปในการจัดการขยะพลาสติก จัดการกับปัญหาน้ำท่วม ฯลฯ เพราะฉะนั้นในระยะยาว ผู้บริโภคน่าจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยซ้ำ โดยอยากเสนอเพิ่มเติมว่าให้ธุรกิจนำรายรับจากการขายถุงพลาสติกนี้เข้าสมทบกองทุนที่ช่วยจัดการขยะอีกด้วย
  • หากห้างร้านขนาดใหญ่ เช่น 7-11, Tesco Lotus, และ Big C จับมือกัน ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงดีๆ สามารถช่วยโลกได้อย่างแท้จริง ไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายหรือการบังคับจากรัฐบาล ผมเชื่อว่าผู้บริโภคมากมายน่าจะสนับสนุนแบรนด์เหล่านั้นในฐานะเป็นผู้นำที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ดังเช่น แบรนด์ที่ทำอยู่แล้วอย่าง Makro และ IKEA

ด้วยเหตุนี้ จึงอยากชวนทุกๆ ท่านร่วมกันลงชื่อให้ถึง 100,000 รายชื่อเพื่อที่จะไปเสนอกับห้างร้านขนาดใหญ่เหล่านี้ทราบว่า มีความต้องการจากผู้บริโภคอีกมากมายที่ยินดีอยากให้ธุรกิจเปลี่ยนนโยบายโดยการไม่แจกถุงพลาสติกให้ลูกค้า หากลูกค้าต้องการจะต้องซื้อถุงพลาสติกเหล่านี้ในราคาที่เหมาะสม

#NoFreePlastic

อัพเดต:

The Mall Group ได้เริ่มคิดค่าถุงพลาสติก 1 บาทต่อถุง ส่วนเครือ Central ได้หยุดแจกถุงพลาสติก ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าขอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ยังขาดความตระหนัก และใช้มาตรการที่ The Mall และ Central ใช้ จะสามารถลดการใช้ถุงได้อีกมากหากคิดราคาถุงที่มีมูลค่าสูงกว่านี้ เช่น 5 บาท เป็นต้น

-------------------------------------------------------------------------------------------

Why Change?

Thailand is the sixth largest source of plastic waste in the world. One major type of plastic waste found in a landfill today is the plastic bag. Many of these plastic bags end up in the rivers and some eventually reach the ocean causing long-term environmental damage as one of these plastic bags can take up to 450 years to decompose. Even if some of you couldn’t care less about the environment and the danger it causes to wildlife. These plastic wastes also pose other problems that impact us directly, including the microplastics found in our food and the regular floods in the cities.

What Can We Do?

Sign this petition! We will call on major retailers, such as 7-11, Tesco Lotus, and Big C to initiate their policy change, even better to join hands and do it together. “Simply stop giving away free plastic bags mindlessly. If we want a bag, we will ask and pay for it!”. We, as their customers, can express our concern and let them know that many of us want to see this change!

Why Would this Work?

There are many examples in both in Thailand and abroad proving that this change can greatly impact the customer behavior and reduce the number of single-use plastic bags used.

  • All convenience stores at Mahidol University, Salaya Campus, already stop giving away plastic bags. If a customer wants one, it will cost 2 baht per bag. The result was remarkable. The number of bag use was reduced from 102,465 to 4,795 after the first 3 months of the change (Decrease 95%!). Other universities, including Chulalongkorn University and Thammasat University, also have a similar policy, which brings about a significant reduction in the single-use plastic wastes on their campuses.
  • In the UK, plastic bag use has reduced by 83% in one year after the change, even though the bags were priced at only 5p (about 2 baht). In fact, most supermarkets in Europe have been doing this for years. The result is that the consumers now prepare their own reusable bags to buy their groceries or reuse plastic bags that they have. Now some countries want to go further by reducing plastic in all packaging in the supermarkets. 
  • With free plastic bags, consumers have indirect costs in the form of tax for waste management, flood damage and others, which essentially are the result of our overconsumption. Thus, in the long run, consumers should even monetarily benefit from this change as well. In addition, the revenue from plastic bags sold should be contributed to the waste management and environmental conservation fund as well.
  • If the major retailers, such as 7-11, Tesco Lotus, and Big C join hands or to initiate the change. (No need to wait for a law or government enforcement.) I believe many socially-conscious consumers and media will go out of the way to support those brands as truly environmentally conscious brands, like Makro and IKEA.

For these reasons, I would like to invite everyone to sign this petition so we can let the major retailers know that many of us would like to see the change. If we want a bag, we can ask and pay for it ourselves!

#NoFreePlastic

Update: The Mall group has started charging 1 THB per plastic bag and Central Group stop giving plastic bag by default. However, customers can still request one for free. -- good progress but still a long way to go!