บริการทำแท้งของรัฐ-เอกชน ช่วงโควิด ต้องต่อเนื่อง Ensure Safe Abortion during COVID

ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนเพื่อให้การทำแท้งเป็นเรื่องสุขภาวะของผู้หญิง และช่วยพวกเธอให้รอดปลอดภัยในช่วงโควิด19

Shared on Facebook
Tweet