บริการทำแท้งของรัฐ-เอกชน ช่วงโควิด ต้องต่อเนื่อง Ensure Safe Abortion during COVID

ถึงเวลาที่กฏหมายทำแท้งต้องขึ้นมาบนดิน

Thapanee Sappayasarn, กรุงเทพ, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet