บริการทำแท้งของรัฐ-เอกชน ช่วงโควิด ต้องต่อเนื่อง Ensure Safe Abortion during COVID

please ensure that women can access abortion treatment during the Covid 19 outbreak.

dette mc loughlin, galway, Ireland
12 months ago
Shared on Facebook
Tweet