บริการทำแท้งของรัฐ-เอกชน ช่วงโควิด ต้องต่อเนื่อง Ensure Safe Abortion during COVID

ผู้หญิงควรมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้เอง ถ้ามีแล้วไม่สามารถเลี้ยงดูได้ก็ควรจะทำ บางครั้งที่คิดว่าป้องกันดีแล้วก็พลาดได้

Premkamon Khonpudsa, Bangkok, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet