บริการทำแท้งของรัฐ-เอกชน ช่วงโควิด ต้องต่อเนื่อง Ensure Safe Abortion during COVID

ผญ.ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการท้องไม่พร้อม โดยการทำแท้งถูกกฎหมาย

1 year ago
Shared on Facebook
Tweet