ห้องน้ำสะอาด สร้างสุขตึก 8

ห้องน้ำสะอาด สร้างสุขตึก 8

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
วีรวัลย์ เมืองศรีสุข ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน อธิการบดี

เนื่องจากห้องน้ำในตึก 8 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ค่อนข้างจะมีสภาพที่เก่าและทรุดโทรม อีกทั้งยังมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์รบกวนออกมาถึงข้างนอก ทำให้กวนใจนักศึกษาในขณะเวลาที่เรียน และส่งกลิ่นไปยังทั่วบริเวณโรงอาหารข้างๆ ตึก 8 อีกด้วย พวกเราจึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและบูรณะห้องน้ำในตึก 8 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครใหม่ เพื่อให้มีความสะอาด น่าใช้และมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม