ห้องน้ำสะอาด สร้างสุขตึก 8

ห้องน้ำสะอาด สร้างสุขตึก 8

สร้างแล้ว
1 มีนาคม ค.ศ. 2021
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
ผู้สนับสนุน 12เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

เนื่องจากห้องน้ำในตึก 8 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ค่อนข้างจะมีสภาพที่เก่าและทรุดโทรม อีกทั้งยังมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์รบกวนออกมาถึงข้างนอก ทำให้กวนใจนักศึกษาในขณะเวลาที่เรียน และส่งกลิ่นไปยังทั่วบริเวณโรงอาหารข้างๆ ตึก 8 อีกด้วย พวกเราจึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและบูรณะห้องน้ำในตึก 8 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครใหม่ เพื่อให้มีความสะอาด น่าใช้และมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 12เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ผู้มีอำนาจตัดสินใจ