ม​.​วลัยลักษณ์: ตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ผู้ละเมิด/คุกคามนักศึกษา วิ่งไล่ลุง

0 have signed. Let’s get to 500!


เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นัดหมาย วิ่ง ไล่ ลุง  (12 มกราคม 2563) แต่ถูกมหาวิทยาลัยออกแถลงการณ์ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ และต่อมาปรากฎว่า มีเจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษา ได้กระทำการดังต่อไปนี้ 

10 มกราคม 2563 โทรตามและขับรถไปรับนายวัฒนา รักขันโท  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จากหอพักนำตัวมาพบกับตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา  5 คน ที่ห้องทำงาน ทั้งเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและตำรวจ รวม 8 คน ได้ทำการสอบสวน คาดคั้นว่านักศึกษาเป็นแอดมิน “มวล. เสรี” หรือไม่และใครอยู่เบื้องหลังในการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ นักศึกษาไม่ได้รับแจ้งก่อนว่าจะมาพบกับตำรวจ และไม่มีคนอื่นหรือที่ปรึกษาอยู่ร่วม หรือให้คำปรึกษา


11 มกราคม 2563 มีการชี้เป้าและแชร์ระเบียนนักศึกษาของนายหัสดิน​ จริยา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สำนักวิชาและสาขา เลขบัตรประจำตัวประชาชน อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผู้ปกครอง ที่อยู่บ้าน เบอร์ติดต่อผู้ปกครอง เลขที่ห้องและหอพักในมหาวิทยาลัย ในกลุ่มไลน์ “ศอ.ปส. มวล”   ที่มีสมาชิก 40 คน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลหรือไม่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลนักศึกษา

การกระทำของเจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษานี้เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา (กรณีนายหัสดิน​ จริยา) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นไปตามขั้นตอนของการสอบวินัยนักศึกษา (กรณีนายวัฒนา รักขันโท) และทั้งสองกรณีเป็นการสร้างความหวาดกลัวและคุกคามต่อนักศึกษาโดยตรง ใช้อำนาจเกินขอบเขต ไม่เหมาะสม เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ทำลายความเชื่อมั่นของนักศึกษาและผู้ปกครองต่อมหาวิทยาลัย 

เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา  ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นธรรม และแสดงความจริงใจให้ประจักษ์แก่สาธารณชนต่อไป จึงขอเรียกร้องให้อธิการบดี ประธานสภามหาวิทยาลัย หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยหรืออื่นๆ ตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา และเปิดเผยผลการสอบสวนให้สาธารนชนทราบต่อไป 

ทั้งนี้ ระหว่างการสอบสวนหรือสอบวินัย ขอให้พักงานในตำแหน่งส่วนกิจการนักศึกษาซึ่งสามารถให้คุณให้โทษกับนักศึกษาไว้ก่อน จนกว่าการกระบวนการจะสิ้นสุด Today: Jiratita is counting on you

Jiratita Tammarak needs your help with “อธิการบดี, สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง : เรียกร้องให้ ม​.​วลัยลักษณ์ตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ผู้ละเมิด/คุกคามนักศึกษา วิ่งไล่ลุง”. Join Jiratita and 421 supporters today.