ขยายโรงอาหาร

ขยายโรงอาหาร

มีผู้สนับสนุน 10 คน ขออีกให้ถึง 25 คน!
หากถึง25รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
ณัฎฐธิดา ตรงดี ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อยากให้มีการขยายโรงอาหารเพิ่ม หรือเพิ่มโรงอาหารใหม่อีก 1 จุด และต้องเป็นจุดศูนย์รวม หรือใจกลาง มหาวิทยาลัย ในลักษณะเป็น ศูนย์อาหาร เนื่องจากว่าปริมาณคนในมหาวิทยาลัยมีมากเกินไปทำให้พื้นที่ในการรับประทานอาหรไม่เพียงพอต่อความต้องการ เเละเสี่ยงต่อโรคโควิด

มีผู้สนับสนุน 10 คน ขออีกให้ถึง 25 คน!
หากถึง25รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม