เปิดประตูธรรมศาสตร์ 19 กันยา เพื่อการชุมนุม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน 

เราเรียนที่นี่
เราเติบโตที่นี่
และหลายคนล้มตายที่นี่

นับตั้งแต่การอภิวัฒน์โดยผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ จนมาถึงเหตุการณ์ 14 ตุลา  และ 6 ตุลา และเหตุการณ์ทางการเมืองอื่น ๆ นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนได้ร่วมแรงกัน ต่อสู้อย่างความกล้าหาญเพื่อสิทธิ เสรีภาพ ให้กับสังคมไทย  

จนมาถึงวิกฤตทางการเมืองในปัจุบัน ธรรมศาสตร์ก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการหลังการรัฐประหารปี 2557 ด้วยการจัดเวทีวิชาการ และมีการชุมนุมหลายครั้ง เพื่อสื่อสารความจริงของสังคมและวิชาการให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ

หนึ่งในนั้นคือเวทีของ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่ได้จัดการชุมนุมในวันที่ 10 สิงหาคม และจะดำเนินการจัดการชุมนุมอีกครั้งในวันที่ 19 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

จากการชุมนุมที่ผ่านมา เราเห็นว่าผู้จัดได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนจำนวนมาก มาร่วมกันแสดงออกอย่างสันติ เพื่อเรียกร้องทางการเมือง การเปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยจึงเป็นเหตุสำคัญที่จะนำพาให้สังคมมีพื้นที่แห่งเสรีภาพในการถกเถียง เสนอแนะ และเรียกร้อง ทางการเมือง เพื่อให้เสียงของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาทางการเมืองร่วมกัน

เราจึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้

1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน น้ำ ไฟ ห้องน้ำ แก่การชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ให้การชุมนุมลุล่วงภายใต้สิทธิเสรีภาพของพลเมือง

2) มหาวิทยาลัยฯ หามาตรการเพื่อปกป้องและคุ้มครองผู้เข้าร่วมชุมนุมให้ปลอดภัย รวมไปถึงป้องปรามการคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมไปถึงการคุกคามผ่านเจ้าหน้าที่รัฐทุกรูปแบบ 

ด้วยความเชื่อมั่นแห่งมหาวิทยาลัย(วิชา)ธรรมศาสตร์(และการเมือง)
วาดดาว(ชุมาพร) แต่งเกลี้ยง
ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์