#จุฬาควรหยุด

#จุฬาควรหยุด

สร้างแล้ว
15 มีนาคม ค.ศ. 2020
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้สนับสนุน 6เป้าหมายต่อไป 10
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

        สืบเนื่องจากประกาศมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19) ของจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19) รายที่​ 1​ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการติดเชื้อของบุคลากรของคณะนิติศาสตร์​ จุฬาฯ​ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการการปิดคณะนิติศาสตร์​เป็นเวลา​ 1​ สัปดาห์​ เเละ ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรท่านดังกล่าว

        ทั้งนี้ เนื่องจากไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย โดยแพร่ผ่านทางอากาศ เเละ ในชีวิตประจำวันมีการเดินทางไปในหลายสถานที่ ทั้งใน เเละ นอกคณะหรือมหาวิทยาลัย จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงอาจเป็นความเสี่ยงของการเเพร่เชื้อโรคตามมาในอนาคต

        ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ให้ทางจุฬา​ลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ได้พิจารณา​การปิดมหาวิทยาลัย​ ​ตามที่มหาวิทยาลัย​อื่น ๆ ได้ออกมาตรการเพื่อปกป้องสุขภาพของนิสิตเเละบุคลากร​ที่​เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 6เป้าหมายต่อไป 10
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้