‘องค์การสหประชาชาติกำหนดให้มีวันต่อต้านความเกลียดกลัวคนข้ามเพศอย่างเป็นทางการ’

‘องค์การสหประชาชาติกำหนดให้มีวันต่อต้านความเกลียดกลัวคนข้ามเพศอย่างเป็นทางการ’

0 a signé. Prochain objectif : 25 000 !
Quand elle atteindra 25 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !
Fondation ÉMERGENCE a lancé cette pétition

Français / Deutsch / English / Español / Português / हिन्दी

ในขณะที่กลุ่ม LGBTQ+ ทั่วโลกยังคงประสบกับความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ ทางเพศ เศรษฐกิจ สถาบัน และทางการแพทย์มากเกินคาด 

ในขณะที่ยังมีการลงโทษความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันระหว่างผู้ใหญ่ใน 67 ประเทศ และในอีก 11 ประเทศ ความสัมพันธ์เหล่านี้มีโทษถึงประหารชีวิต 

ในขณะที่ 50 ประเทศลงโทษคนข้ามเพศภายใต้กฎหมายที่แตกต่างกัน 

ในขณะที่มาตรา 1 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระบุว่า “มนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยเสรีและเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ” 

ในขณะที่เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ นอนไบนารี เพศทางเลือก อินเตอร์เซ็กส์ ผู้อยู่เหนือบรรทัดฐานทางเพศ และผู้ไม่นิยามเพศ สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือ มนุษย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรโลกส่วนใหญ่ 

ในขณะที่ความหลากหลายทางเพศและเรื่องโรแมนติกเป็นส่วนสำคัญของความหลากหลายของมนุษย์ 

ในขณะที่วันสากลแห่งการต่อต้านความเกลียดชังคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ ซึ่งเป็นการระลึกถึงการนำรักร่วมเพศออกจากรายชื่อโรคทางจิตโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 1990 เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาหลายปีแล้วและในหลายประเทศ 

พวกเรา เหล่าผู้ลงนาม ขอให้สหประชาชาติและประเทศสมาชิก จัดการเรื่องต่อไปนี้อย่างเร่งด่วน: 


1. กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมเป็นวันต่อต้านความเกลียดกลัวคนข้ามเพศและคนข้ามเพศสากลอย่างเป็นทางการผ่านการลงมติ 
2. ขอให้เลขาธิการดำเนินการในเรื่องนี้ทันที 

0 a signé. Prochain objectif : 25 000 !
Quand elle atteindra 25 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !