ลดการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัย

ลดการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัย

มีผู้สนับสนุน 8 คน ขออีกให้ถึง 10 คน!
Pongsak Kanchanasakul ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน องค์กร Hate to plastic

มีการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัยมากขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อนและมลพิษทางบกและขยายวงกว้างไปอีกเรื่อยๆ การรงณรงค์การลดการใช้พลาสติกเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั่งพฤติกรรมการใช้และอื่นๆที่เริ่มต้นในมหาวิทยาลัยได้

มีผู้สนับสนุน 8 คน ขออีกให้ถึง 10 คน!