ลดการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


มีการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัยมากขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อนและมลพิษทางบกและขยายวงกว้างไปอีกเรื่อยๆ การรงณรงค์การลดการใช้พลาสติกเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั่งพฤติกรรมการใช้และอื่นๆที่เริ่มต้นในมหาวิทยาลัยได้