เสนอให้ย้ายที่ทำการองค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ไปประจำในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้

ปิดแคมเปญรณรงค์

เสนอให้ย้ายที่ทำการองค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ไปประจำในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 1,690 คน

อัครพงษ์ นาคนวม ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ประจำประเทศไทย

เนื่องจาก "องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ประจำประเทศไทย" มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

จึงนำเสนอให้ย้ายที่ทำการไป3จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ) เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และง่ายต่อการตรวจตราสิทธิมนุษยชนทั้งของ ประชาชน ทหาร ตำรวจ และผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่

ปิดแคมเปญรณรงค์

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 1,690 คน