ห้องน้ำAll Gender เพื่อความหลากหลายทางเพศ LGBT

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ห้องน้ำสำหรับคนทุกเพศ All genders
ซึ่งไม่ได้มีไว้สำหรับ LGBT เท่านั้น แต่รวมถึงคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือใครก็ใช้ได้
คือจะพูดว่าเป็นห้องน้ำที่ดูแลคนหลายๆ กลุ่มในที่เดียว ก็ว่าได้ (Toilet for All)

 

เรามีห้องน้ำแยก แต่เราไม่ได้บังคับให้พวกเขาต้องแยกออกมาใช้นี่นา
มันเป็นห้องน้ำที่อยู่บนฐานของการเคารพความเป็นมนุษย์

เพราะมันทำหน้าที่เป็น “ทางเลือก” ที่เคารพการตัดสินใจของผู้ใช้
โดยเปิดโอกาสให้ทุกความแตกต่างหลากหลายสามารถเลือกพื้นที่ของตัวเองได้เอง
เลือกความปลอดภัย ความเสี่ยง ความสบายได้ในแบบของของเขา
ไม่ต้องให้ใครมากำหนดให้

 

ในปัจจุบันมีกลุ่มประชากรความหลากหลายทางเพศที่ประสบปัญหาด้านสาธารณูปโภค ไม่มีห้องน้ำที่เป็นพื้นที่ส่วนตัว ไม่มีความสะดวกที่จะใช้ห้องน้ำร่วม จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งห้องน้ำเพื่อความหลากหลายทางเพศ สามารถเข้าได้ทุกเพศสภาพ อาจจะไปใช้ห้องน้ำคนพิการแทนการสร้างห้องน้ำขึ้นมาใหม่ เปลี่ยนป้ายห้องน้ำคนพิการเป็นห้องน้ำ  all gender เป็นห้องน้ำที่ใครใครก็สามารถเข้าได้ทุกคน 

ดิฉันเชื่อว่า กลุ่มประชากร lgbt  หลายคนอาจจะต้องป่วย ด้วยโรคที่เกิดจากการอั้นปัสสาวะ ,อุจจาระ การมีห้องน้ำ เพื่อความหลากหลายทางเพศ การลดจำนวนกลุ่มผู้ป่วยโรคเหล่านี้ได้