ค่ายคุณธรรมไม่จำเป็นต้องมีพระเอก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

กรณีการคาบรองเท้าในค่ายคุณธรรมระดับชั้นม.4โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยการคาบรองเท้านั้นผู้คาบคือพี่เลี้ยงค่าย ผู้สั่งให้คาบคือพระอาจารย์พี่เลี้ยงค่าย รองเท้าที่คาบนั้นเป็นรองเท้าของน้องค่าย นอกจากจะไม่เป็นการปลูกฝังคุณธรรมใดๆแล้ว ยังเป็นผลเสียมากมาย เช่น

  1. การปลูกฝั่งแนวคิดอำนาจนิยม ซึ่งขัดกับการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  2. การให้นักเรียนไปคาบรองเท้าซึ่งผ่านการใช้งานมาแล้วนั้น อาจทำให้ร่างกายได้รับเชื้อโรคต่างๆ
  3. เป็นการดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสนับสนุนการหมอบคลานซึ่งเป็นเรื่องล้าหลัง

กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระวิทยากรไม่ได้มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดคุณธรรมสู่นักเรียน ซึ่งพระวิทยกรดังกล่าวนั้น เป็นผู้จัดค่ายคุณธรรมให้โรงเรียนมาหลายครั้ง

ข้าพเจ้าจึงขอเสนอให้เปลี่ยนวิทยากรค่ายเป็นบุคคลอื่น เนื่องจาก

  1. พระท่านนี้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมได้ดีพอ
  2. พระท่านนี้ไม่ได้ห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมค่าย

หากเป็นไปได้ ขอให้วิทยากรเป็นฆราวาสที่ฝักใฝ่ในประชาธิปไตยเพราะ สถานศึกษาควรเป็นสถานที่ซึ่งมีความหลากหลาย ความหลากหลายนั้นควรรวมถึงความหลากหลายในศาสนา การนำภิกษุซึ่งเป็นนักบวชในศาสนาพุทธมาเป็นวิทยากรค่ายนั้น อาจเป็นการนำศาสนามาผูกกับคุณธรรมมากเกินไป คุณธรรมควรเป็นเรื่องของทุกศาสนา

การสั่งให้คลานไปคาบรองเท้านั้น เป็นการเหยียดหยามความเป็นมนุษย์เป็นอย่างมาก

#พระพรากสิทธิมนุษย์ชน

#คาบรองเท้า