หยุดใช้เงินภาษีที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ในอดีตมีคำกล่าวแนวเสียดสีว่า หากอยากกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำ ก็แค่จ้างคนไปขุดดิน เสร็จแล้วก็จ้างคนไปกลบดินที่ขุด ก็จะเกิดการหมุนเวียนของเงินขึ้น แต่ในยุคปัจจุบันนี้ การแก้ปัญหาในลักษณะนี้ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป เพราะบริบทของสังคมได้เปลี่ยนไปมาก การที่ท่านรัฐมนตรีได้เล็งเห็นที่จะปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนรวมถึงประสงค์จะช่วยชาวสวนยาง ด้วยการจะทุบเสานำทาง 700,000 ต้นแล้วเปลี่ยนเป็นเสายางพาราโดยใช้งบประมาณแผ่นดินประมาณ 1,400 ล้านบาทนั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นเลย

หากกระทรวงคมนาคมประสงค์จะยกระดับความปลอดภัยของถนนในประเทศไทย สามารถทำได้โดยการยกระดับของกฏหมาย และกำหนด specification ของถนนและสิ่งเกี่ยวข้องเสียใหม่ และเมื่อมีการก่อสร้างใหม่ ก็ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาทิ หากจะมีการสร้างเสานำทางใหม่ ก็ให้เปลี่ยนเป็นเสายางพาราเป็นต้น ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปทำการรื้อของเก่าทิ้งทั้งหมด

เงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 1,400 ล้านอาจจะไม่มาก แต่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่านี้ ดังนั้นขอให้ท่านระงับความคิดนี้เสียเถิดครับ หากไม่ทราบว่าจะทำอะไรกับเงินจำนวนนี้ดี ก็ให้ส่งคืนไปให้สำนักงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในเรื่องอื่นจะดีกว่า