ปิดแคมเปญรณรงค์

หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน ปกป้องพื้นที่อาหารอันอุดมสมบูรณ์

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 13,768 คน


ในปี 2550 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 600 เมกะวัตต์ เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ในเครือดับเบิ้ลเอ ผ่านการคัดเลือก ตั้งแน่นั้นมาชาวบ้านได้มีการคัดค้านโครงการทุกวิถีทาง

และตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ได้ยื่นรายงาน EHIA ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) พิจารณามาแล้วทั้งหมด 3 รอบ ชาวบ้านเองก็ได้นำเสนอข้อมูลอีกด้านจากรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ทำให้รายงาน EHIA ทั้ง 3 รอบไม่ผ่านความเห็นชอบจาก คชก.

แต่ล่าสุด บริษัทฯ ได้ยื่น EHIA อีกครั้ง เป็นรอบที่ 4 และจะมีการพิจารณาในวันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. 2560 นี้ เวลา 13.30 น.

ใครที่ยังไม่ได้ร่วมลงชื่อสนับสนุน หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน ปกป้องพื้นที่อาหารอันอุดมสมบูรณ์นี้ ช่วยกันลงชื่อก่อน 16 มี.ค. 2560
ทุกเสียงของคุณสำคัญต่อการสู้ในครั้งนี้ เราจะนำรายชื่อของทุกคุณไปยื่นในวันนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

เขาหินซ้อน ตั้งอยู่ใน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำคลองท่าลาด ซึ่งเป็นสาขาของกลุ่มลุ่มน้ำบางปะกง

เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าลุ่มต่ำผืนใหญ่ที่เชื่อมไปถึงประเทศกัมพูชา ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นป่าลุ่มต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกง ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมที่นี่ก็มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ

เราเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวและผักอินทรีย์หลากหลาย เป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้คนทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญผลผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยนี้ได้ส่งไปให้คนเมืองกินผ่านตลาดสีเขียวทั้งในกรุงเทพฯ ท้องถิ่นและขายในระบบสมาชิก รวมถึงมีการส่งผลผลิตไปขายยังสหภาพยุโรป

เราเป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่เลื่องชื่อและเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ เราส่งมะม่วงเลิศรสไปถึงผู้บริโภคทั่วโลก ส่วนคนไทยนั้นหาชิมมะม่วงแปดริ้วได้ไม่ยากมะม่วงของเราส่งไปขายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั้งสยามพารากอน เอมโพเรียม บิ๊กซี เทสโก้โลตัส หรือตามตลาดทั่วไปก็อาจจะเป็นมะม่วงของเราเพราะเราขายไปยังตลาดสี่มุมเมือง รวมทั้งตลาดไท

เราเป็นแหล่งผลิตเห็ดฟางกองเตี้ยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก และใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ถ้าคุณเคยกินพายเห็ดเอสแอนด์พี ซื้อเห็ดสดในเทสโก้โลตัส สั่งเห็ดฟางในร้านสุกี้เอ็มเค หรือกินเมนูที่ประกอบด้วยเห็ดฟางของการบินไทย เราเชื่อว่าคุณต้องเคยกินเห็ดฟางของเราบ้างไม่มากก็น้อย

แต่เราจะรักษาความมั่งคั่งนี้ไว้ได้อย่างไรถ้ามีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 600 เมกะวัตต์ ของเครือดับเบิ้ลเอ ต.เขาหินซ้อน มาตั้งอยู่ในลุ่มน้ำคลองท่าลาดร่วมกับเรา

นี่เองที่ทำให้เราต้องออกมาคัดค้านโครงการนี้ โดยได้ยื่นขอใช้สิทธิตามมาตรา 11 พรบ.สุขภาพแห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนให้ทำการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน พบว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาคเกษตรโดยตรง เพราะเกษตรอินทรีย์ มะม่วง และเห็ดฟางล้วนเป็นพืชอาหารที่มีความอ่อนไหวต่อมลพิษที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

คุณสามารถช่วยพวกเราปกป้องลุ่มน้ำคลองท่าลาด พื้นที่ผลิตอาหารอันอุดม และป่าลุ่มต่ำผืนสุดท้ายของประเทศซึ่งเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดของมนุษยชาตินี้ไว้ได้ ด้วยการร่วมลงชื่อคัดค้านและขอให้ยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 600 เมกะวัตต์ เครือดับเบิ้ลเอ และส่งต่อเรื่องราวรณรงค์นี้ให้กับเพื่อนให้มากที่สุดกัญจน์ อยากให้คุณช่วย

กัญจน์ ทัตติยกุล ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน ปกป้องพื้นที่อาหารอันอุดมสมบูรณ์» ร่วมกับ กัญจน์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 13,767 คน