หยุดปศุสัตว์เชียงราย ทวงคืนความยุติธรรม 200 ชีวิตบริสุทธิ์

หยุดปศุสัตว์เชียงราย ทวงคืนความยุติธรรม 200 ชีวิตบริสุทธิ์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!
หากถึง25,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org

องค์กรร่วมจัดสวัสดิภาพสัตว์ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน ปศุสัตว์เชียงราย

บนความสูญเสีย และซากศพของชีวิตที่บริสุทธิ์จากความการกระทำที่มักง่าย องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ประสานพลัง ขอเชิญชวนประชาชนคนรักสัตว์ กลุ่ม องค์กรและมูลนิธิ ร่วมลงรายชื่อเรียกร้องให้ดำเนินคดีอาญาต่อผู้ออกคำสั่งสังหารหมู่ บนพฤติการณ์ที่ละเว้นการกระทำตามขั้นตอนของกฎหมาย

#ประเด็นของเรื่องนี้ มีเพียงประเด็นเดียว ! คือ...

“เจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องให้ความรู้และขอความร่วมมือจากประชาชนในการกักโรค หรือนำสัตว์ไปกักกันโรคตามขั้นตอนของกฏหมายและตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน แต่กลับเลือกที่จะละเว้น ไม่ทำและไม่แจ้งทางเลือกให้ประชาชน “

#อย่าได้หลงประเด็นเด็ดขาด!

พวกเราไม่ใด้คัดค้านการดำเนินการตามขั้นตอนในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงอย่างพิษสุนัขบ้า โดยไม่คำนึงถึงชีวิตประชาชน

#คนละเรื่องกันครับ !

แต่เหตุการณ์สังหารหมู่ 200 ชีวิต ที่บ้านสแลปและบ้านจะลอ เกิดขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่บิดเบือนการให้ข้อมูลและเอกสาร ไม่ให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงทางเลือก และไม่ได้ยื่นข้อเสนอความช่วยเหลือที่ถูกต้องภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของตน แต่กลับฉวยโอกาสข่มขู่ดูหมิ่นภายใต้ข้อจำกัดของชุมชนชาวบ้าน อันสะเทือนถึงสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

#บ้านแม่สแลป ประชุมวันที่ 5 มกราคม 2561 ได้ทำการ“ฆ่าแล้วตรวจ”จำนวน 21 ตัว!

แต่กลับแสดงผลตัวอย่างได้เพียง 3 ตัวอย่าง !!???

มิหนำซ้ำยังสั่งกำจัดสุนัขและแมวทั้งหมู่บ้านในวันต่อมา คือ วันที่ 6 มกราคม 2561 ด้วยการทำประชามติ”ปากเปล่า” ทั้งที่ชาวบ้านพยายามร้องขอว่าจะใช้พื้นที่ของตัวเองในการกักกันดูแลสัตว์ทั้งหมด แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยินยอม ! พยานคือ ชาวบ้านแม่แสลปผู้สูญเสีย

#บ้านจะลอ ประชุมวันที่ 25 มกราคม 2561 สั่งกำจัดสุนัขและแมววันที่ 26 มกราคม 2561
ชาวบ้าน 80-100 หลังคาเรือน ถูกอ้างมติยินยอมให้ชาวบ้านเซ็นต์เอกสารจั่วหัวว่า
“โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า” แต่อ้าง เป็นใบยินยอมการุณยฆาต !!

บนหลักฐานชัดเจนทั้งพยานบุคคลและเอกสารว่า เจ้าหน้าที่รัฐฉวยโอกาสจากความไม่รู้ของชาวบ้าน หลอกลวงให้หลงเชื่อและข่มขู่ให้เกรงกลัวที่จะต้องรับผิดชอบโดยอ้างจะดำเนินคดีทางกฎหมาย อันเป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าสถานภาพของชาวบ้านจะรับไหว

องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ทราบเรื่องก่อนการสังหารโหดบ้านจะลอ และพยายามยับยั้งและชี้แจงขั้นตอนการกักกันโรคที่ถูกต้องแต่ได้รับการปฏิเสธการสื่อสารอย่างสิ้นเยื่อใย หมาแมวทั้งหมู่บ้านจึงถูกกำจัดทำลายสิ้น บนคราบน้ำตาและความเจ็บปวดของเจ้าของสัตว์

จากเสียงร้องที่ไม่มีใครได้ยินของ 200 ชีวิตที่จากไปก่อนหน้านี้…
และการรณรงค์ต่อสู้อย่างหนัก พร้อมถามหาคำตอบต่อการกระทำอันเหี้ยมโหดและไม่ถูกต้อง

#บ้านลิเซ จึงได้มีการประชุมหมู่บ้านขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2561
พร้อมโอกาสและทางเลือกบนการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายกรณีเกิดโรคระบาด
ทุกประการ !

ผลประชาคมของบ้านลิเซจึงเป็น… 90% ของชาวบ้าน เลือกที่จะกักโรคเอง
ในการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ !

อันเป็นข้อพิสูจน์และหลักฐานที่ชัดเจนว่า
ทางเลือกและความรับผิดชอบที่ถูกต้องตามกฏหมายนั้นมีอยู่จริง
แต่เจ้าหน้าที่รัฐ เลือกที่จะไม่ทำ!

โศกนาฏกรรมของหมาแมวทั้งสองหมู่บ้านจึงเกิดขึ้น และไม่มีวันจางหายไปจากจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ !

การอ้าง “การุณยฆาต” ในสองพื้นที่แรก จึงฟังไม่ขึ้น เพราะการุณยฆาตใช้เมื่อสัตว์อยู่ในภาวะทุกข์ทรมานหากยังคงมีชีวิตอยู่ และยังต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ! อันเป็นไปตามกฏหมาย พรบ.ละเมิดวิชาชีพ ทั้งยังมิใช่ “ความจำเป็น” ตามข้อยกเว้นใน มาตรา 21 ของพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ อีกด้วย

เมื่อเหตุการณ์ของสองหมู่บ้านนี้ไม่ใช่การ ”การุณยฆาต” อย่างเมตตาดังที่เจ้าหน้าที่รัฐกล่าวอ้าง แต่มันเป็น”ฆาตรกรรมหมู่”ที่สุดแสนโหดเหี้ยม
พวกเราจะยอมรับกันได้หรือ?

ร่วมรณรงค์ ลงชื่อสนับสนุนการดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมกับองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ กลุ่มและมูลนิธิเพื่อสัตว์ เพื่อทวงคืนความยุติธรรม ต่อชีวิตที่บริสุทธิ์
---------------------------------
มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม SAVE ELEPHANT FOUNDATION
SOS ANIMALS THAILAND
THE HOPE THAILAND
A CALL FOR ANIMAL RIGHTS THAILAND
THAI LOVE ANIMALS
WATCHDOG THAILAND

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!
หากถึง25,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org