หยุดขายเมนูปลาข้าวสาร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


1.การจับสัตว์น้ำวัยอ่อนเหล่านี้มาทำอาหารเป็นกลายทำลายห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำอื่นๆ

2.การจับปลากะตักตัวเล็กจะใช้เครื่องทำประมงที่มีตาอวนขนาดเล็ก ในขบวนการจับมักจะติดสัตว์น้ำวัยอ่อนชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากปลากะตักในปริมาณที่เยอะมาก เช่น ลูกปลาอินทรีย์ ลูกปลาทู และปลาชนิดอื่นๆ 

3.เนื่องจากการจับปลากะตักในขณะนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฏหมายรวมอยู่ด้วย อาจจะทำให้ผู้บริโภคมีความสับสนในการตัดสินใจซื้อที่ผิดพลาด