ร่วมรณรงค์สร้างสีขาวให้วิชาชีพ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!

หากถึง1,000รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ร่วมลงชื่อรณรงค์สร้างสีขาวให้วิชาชีพแพทย์แผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ คือ
1.การป้องกันและปราบปราม การลักลอบค้าประเวณีในรูปแบบของร้านนวดและสปา
2.การซื้อขายใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.การนำคำว่า “นวด” ออกไปจากคำว่า “อาบ อบ นวด”