ร่วมรณรงค์สร้างสีขาวให้วิชาชีพ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


ร่วมลงชื่อรณรงค์สร้างสีขาวให้วิชาชีพแพทย์แผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ คือ
1.การป้องกันและปราบปราม การลักลอบค้าประเวณีในรูปแบบของร้านนวดและสปา
2.การซื้อขายใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.การนำคำว่า “นวด” ออกไปจากคำว่า “อาบ อบ นวด”บุคลากรวิชาชีพแพทย์แผนไทย กำลังรอให้คุณช่วย

บุคลากรวิชาชีพแพทย์แผนไทย และสปาเพื่อสุขภาพ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«หมอนวดแผนไทย : ร่วมรณรงค์สร้างสีขาวให้วิชาชีพ» คุณสามารถร่วมกับ บุคลากรวิชาชีพแพทย์แผนไทย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 568 คน ได้แล้วตอนนี้เลย