ร่วมรณรงค์สร้างสีขาวให้วิชาชีพ

0 have signed. Let’s get to 1,000!


ร่วมลงชื่อรณรงค์สร้างสีขาวให้วิชาชีพแพทย์แผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ คือ
1.การป้องกันและปราบปราม การลักลอบค้าประเวณีในรูปแบบของร้านนวดและสปา
2.การซื้อขายใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.การนำคำว่า “นวด” ออกไปจากคำว่า “อาบ อบ นวด”