ปิดแคมเปญรณรงค์

หนูหายใจไม่ออก ลุงตู่ขาช่วยหนูด้วย

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 166 คน


ไม่น่าเชื่อ  ว่าภาพนี้คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือ  เมืองที่สงบ งดงาม แหล่งธรรมชาติตระการตา แหล่งต้นน้ำที่ไหลหล่อเลี้ยงประชาชนเกือบทั้งประเทศ  

และไม่น่าเชื่อ ว่าสิบกว่าปีมานี้ ชาวภาคเหนือต้องผจญกับปัญหาฝุ่นควัน  และดิ้นรนกันเองเพื่อเรียกร้องขออากาศบริสุทธิ์เพื่อหายใจ 

สาเหตุ พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ตาก พะเยา แพร่ ลำพูน เชียงราย น่าน เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ) จะเกิดฝุ่นควันจำนวนมาก ในช่วงเดือน กพ มีค เมย มากจนถึงวิกฤติ (มีปริมาณฝุ่นควันขนาดเล็ก pm10 และ pm2.5 สูงมาก )

ภาครัฐมักจะโทษชาวบ้านว่า เผาป่าเอาของป่า การเผาใบไม้แห้ง การเผาไล่ยุง แต่ฝุ่นควันที่เกิดไม่มากมายนัก  ต่อมาเมื่อปี 2550 ฝุ่นควันก็มีมากจนวิกฤติซึ่งเปนช่วงเดียวกับที่มีการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ลามเข้าไปในป่าสงวน อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีการรุกป่าถึง 2.5 ล้านไร่ (2558) รวมทั้งปัจจุบัน (2560) มีการเข้าไปส่งเสริมการปลูกในประเทศเพื่อนบ้านอีกไม่ต่ำกว่า 3 ล้านไร่  ซึ่งก็ใช้การเผาเช่นกัน  ฝุ่นควันก็ถูกกระแสลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดข้ามพรมแดนมาภาคเหนือตอนบนของไทย  และเนื่องจากป่าสงวนเปนพื้นที่ลาดชัดเมื่อต้องกำจัดซากจึงใช้วิธีเผา และต้องเผาในช่วง กพ มีค เมย ก่อนที่จะเข้าหน้าฝน เพื่อให้ทันการปลูกในฤดูกาลต่อไป

รัฐบาลที่ผ่านๆมาก็รับทราบถึงวิกฤติ  มีระดับระดับรัฐมนตรีมาประชุมวางแนวทางมากมาย มอบหมายให้แต่ละจังหวัดให้ดำเนินการในระบบ Single Command โดยแผนดังกล่าวได้ดำเนินในรูปแบบเดิมมาตลอด 10 ปีนี้ แต่ก็ยังมีปริมาณฝุ่นควันจนวิกฤติตลอดเช่นกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าแผนแบบเดิมนั้นไม่ได้ผล เพราะไม่ได้แก้ไขที่สาเหตุ  

ผลกระทบ  วิกฤตินี้ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพระยะยาวของประชาชนและผลกระทบทางเศรษฐกิจ หากยกตัวอย่างเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ วิกฤตินี้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนับหมื่นล้านบาทต่อปี (ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  แต่ชาวไร่ผู้ปลูกนั้นได้รับรายได้เพียง 186 ล้านต่อปี

ดังนั้นด้วยความเคารพในความตั้งใจเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนของท่านนายกรัฐมนตรี  หากมีคนลงชื่อถึง 10,000 คน พวกเราขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กรุณามาแอ่วเชียงใหม่ เพื่อประชุมร่วมประชาชนที่เดือดร้อนช่วยเหลือชาวภาคเหนือ 16.5 ล้านคนพ้นจากวังวนของความทุกข์จากวิกฤติฝุ่นควันนี้

 Wittaya กำลังรอให้คุณช่วย

Wittaya Krongsap อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«หนูหายใจไม่ออก ลุงตู่ขาช่วยหนูด้วย» คุณสามารถร่วมกับ Wittaya และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 165 คน ได้แล้วตอนนี้เลย