สนับสนุน Set zero หมา&แมว จรจัด

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ปฏิเสธไม่ได้ว่า ที่ผ่านมาสุนัข&แมวจรจัดเป็นปัญหาสังคมที่สร้างผลกระทบด้านต่างๆมากมาย ทั้งเห่าหอนสร้างมลภาวะทางเสียง วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน คุ้ยขยะสกปรกเรี่ยราด ขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่สำคัญยังถูกมองเป็นพาหะทำให้เกิดโรคระบาด โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า

เราจึงขอเรียกร้องและขอสนับสนุนให้มีการการุณยฆาตสุนัข&แมวจรจัดที่ไม่มีผู้ใดประสงค์จะรับไปดูแลอุปการะ โดยใช้วิธีการประกาศให้กลุ่มคนรักหมาแมวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทราบก่อนและให้คนกลุ่มนี้ไปจับสุนัข&แมวจรจัดมาดูแลก่อน และขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดหากมีสุนัข&แมวตัวใดไม่มีผู้รับอุปการะ ให้ทางเทศบาลจับไปรมแก๊ส การุณยฆาตให้หมด เพื่อสังคมที่ดี เวลาเดินไปไหนในที่สาธารณะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนสุนัขกัด