เยาวราชถนนสวยไร้สาย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


    หนึ่งในปัญหาที่ประเทศไทยประสบอยู่ในขณะนี้คือปัญหาสายไฟที่ยึดติดอยู่ทั่วไปพื้นที่ และมีหลายฝ่ายที่ยังคงประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ และยังคงไม่ได้รับการแก้ไข จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับปัญหาสายไฟฟ้าในประเทศไทยที่สื่อทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจนั่นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่โด่งดังในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยวและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเล็กๆเหล่านี้ จึงทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ และเยาวราชเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในเอเชียและตะวันตก สายไฟเหล่านั้นนอกจากจะทำให้สถานที่แห่งนี้สูญเสียการมองเห็นแล้วยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนและนักท่องเที่ยว จนในบางครั้งทำให้นักท่องเที่ยวเสียความมั่นใจในการเดินทางมายังประเทศไทยและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการเปิดทางเท้าที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรทางท้องถนนและยังทำให้เกิดอันตรายต่อผู้คนอีกด้วย

    ดังที่ได้กล่าวไปเสาไฟฟ้าทำให้เกิดปัญหามากในปัจจุบันดังนั้นโครงการของเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยนำเสาไฟเหล่านี้ลงใต้ดินซึ่งเป็นกระบวนการหลักของการริเริ่มแต่จะต้องมองจากภาพรวมขนาดใหญ่ และค้นหาจุดสำคัญที่ควรแก่การแก้ไข ยิ่งไปกว่านั้นการนำเสาไฟฟ้าลงไปที่ใต้ดินอาจไม่สามารถแก้ไขได้เพียงพอดังนั้นโครงการของเราจะเพิ่มช่องทางเดินสำหรับผู้คนมีปลอดภัยกว่าเดิมโดยไม่ต้องสัญจรในพื้นที่ของถนนซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัคิเหตุและรวมไปถึงการจัดเรียงพื้นที่ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ขายสินค้าซึ่งจะส่งผลต่อมุมมองเรื่องสวยงามอีกด้วย

               

      One of the problems that Thailand is currently experiencing is Wires that are rigged all over the area. However, at present many parties will come into this problem in many areas. But in some areas, this problem has not been resolved yet . As there is a wide criticism of the power lines that both internal and external media are interested in this problem and Thailand is a tourism country Which tourism has a major impact on the domestic economy in Thailand.And as we know that Yaowarat is one of the tourist attractions in both Asian and the Western country so those wires In addition to causing this place to lose its vision May also cause harm to people And causing tourists to lose confidence in traveling to Thailand as well as blocking the sidewalk, which affects traffic and also causes harm to people traveling on sidewalks along Yaowarat Road because we cannot avoid Can do this Because Yaowarat Road is one of the most important street food in Thailand


      Electrical pole causing a lot of troubles in nowadays so our project is going to solve the problems that happened from them by taking it down to the underground which the main process of doing it, it needs to look from the big scale. Like a whole part of that area and find the key spot where should we start then start to do it. Moreover, taking the electrical pole down to the underground may not solve enough so our project is going to add the rooms of walking for the people to be safer not need to walk at the car lane and also rearrange the street vendors to be more proper that includes the aesthetics view as well.