เยาวราชถนนสวยไร้สาย

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

อภิชา จารุกิจพิพัฒน์
1 year ago
เห็นด้วยกับความคิดของเจ้าของกระทู้ครับ
สวยใสไร้แนวสายไฟบนถนน
แต่ต้องออกแบบให้รองรับการขยายตัวในอนาคต ทั้งสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ แบะสายสื่อสารต่างๆ

Thanks for adding your voice.

Chavana Kuttatharnmakul
1 year ago
อยากให้ประเทศไทยพัฒนาต่อไปครับการนำสายไฟลงใต้ดินสร้างวิสัยทัศน์การมองที่สวยและดูสะอาดตา

Thanks for adding your voice.

siriwan laungvilawan
1 year ago
เพื่อความสง่างาม ของถนน ที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ิของไทย