Petition update

ความคืบหน้าแคมเปญ “คัดค้านการรื้อถอน ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง”

Wensong Liao
กรุงเทพมหานคร, Thailand

Jun 22, 2020 — 

หลังจากเริ่มแคมเปญในวันที่ 6 มิ.ย. ได้มีผู้ลงชื่อสนับสนุนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้จุฬาชะลอการรื้อถอนศาลเจ้าออกไป จนในวันที่ 11 มิ.ย. ได้เกิดกระแส #saveศาลเจ้าแม่ทับทิม จนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ ส่งผลให้แคมเปญนี้มีผู้ลงชื่อสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีก

ต่อมา ในวันที่ 12 มิ.ย. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อ “ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศรัทธาคู่ชุมชน สวนหลวง-สามย่านและชาวจุฬาฯ สร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” แสดงว่าทางสำนักงานฯ รับรู้กระแสที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ จึงออกมาชี้แจงในประเด็นที่ปรากฏในแคมเปญ เช่น ชี้แจงว่าเป็นการย้ายโดยคำนึงถึงคุณค่าของศาล มีช่างและซินแสที่เชี่ยวชาญดูแลสถาปัตยกรรม อย่างไรก็ตาม แม้คำชี้แจงดังกล่าวจะใส่ใจมากขึ้น แต่ยังไม่รัดกุมมากพอโดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรมประเพณีของศาลเจ้าและชุมชน

วันที่ 15 มิ.ย. ซึ่งเป็นกำหนดการรื้อถอนเดิม ได้มีนิสิตและประชาชน ออกมารวมตัวคัดค้านการรื้อถอนศาลเจ้า ทำให้ศาลเจ้ายังได้อยู่ในพื้นที่เดิมต่อไป โดยสำนักงานฯ ระงับการรื้อถอนไว้ก่อน เพื่อพิจารณาและเจรจาอีกครั้ง 

ขณะนี้จุดยืนของแคมเปญคือ “คัดค้านการรื้อถอนศาลอย่างไม่ถูกต้องและไม่เห็นคุญค่า” หากจะรื้อถอน จุฬาต้องเห็นคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง โดยแสดงออกผ่านแผนการอนุรักษ์ที่ชัดเจน ครอบคลุม เป็นรูปธรรม และที่สำคัญ “ศาลหลังใหม่ต้องเสร็จเรียบร้อยก่อน” มิใช่ให้องค์เจ้าแม่ทับทิมต้องไปประทับชั่วคราวในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หากจุฬาปฏิบัติไม่ได้ตามนี้ ก็จะยืนยันคัดค้านการรื้อถอนต่อไป

ทางเจ้าของแคมเปญได้ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลืองอยู่ตลอด ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการเจรจากับสำนักงานจักการทรัพย์สินฯ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ศาลเจ้า โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าอื่นๆ จะมารายงานให้ทราบอีกครั้ง


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.