ปิดแคมเปญรณรงค์

ทบทวนการแต่งตั้ง ดร.อาจอง ชุมสาย​ ณ อยุธยา เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 3,076 คน


เรียน เลขาธิการ สพฐ.

 

เนื่องด้วยข่าวที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่งตั้ง ดร.อาจอง ชุมสาย​ ณ อยุธยา เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (http://www.thaipost.net/news/270814/95283) พวกเราในฐานะพลเมืองไทยมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งถึงเรื่องคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือในตัว ดร.อาจอง ที่ท่านได้ทำการแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการที่จะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่จะส่งผลต่อลูกหลานของเราทุกคนในอนาคต   

บุคคลที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการปฏิรูปและวางรากฐานทางการศึกษาของเยาวชนไทย ควรเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ  มีความรู้และความเข้าใจในตัวหลักสูตร ซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเยาวชนของไทยที่จะเป็นอนาคตของชาติ โดยปราศจากข้อกังขาใด ๆ ทั้งสิ้น  อย่างไรก็ตาม ดร.อาจอง เป็นผู้ที่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความไม่เหมาะสมในการเข้ามา ทำงานในตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานดังจะเห็นได้จากการที่ท่านให้การสนับสนุนแนวคิดและความเชื่อในสิ่งที่จูงใจให้ประชาชนงมงายกับสิ่งที่ไม่มีความน่าเชื่อถือบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์  หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าวิทยาศาสตร์เทียม  (pseudoscience)  เช่น  ท่านได้บรรยายที่บ้านสวนพีระมิดในกิจกรรมเข้าค่ายหนีกรรมผิวพรรณ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 - 25 มกราคม พ.ศ. 2553 (https://www.youtube.com/watch?v=s3mFcK6qf_k) เกี่ยวกับพลังลึกลับของพีระมิดเช่น การนำพิระมิดมาใช้ในการทำให้ใบมีดกลับมามีความคมได้ใหม่ โดยการวางในพีระมิด หรือผลไม้ที่เน่าช้าลงหลังจากนำไปวางไว้ในพีระมิด นอกจากนั้นในการบรรยาย ครั้งนี้ ดร. อาจองได้กล่าวชักจูงให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ และงมงายในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ของ กิจกรรมบ้านสวนพีระมิด และได้สร้างความวิตกกังวลไปทั่วในหมู่นักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไป

 

อนึ่ง ความลี้ลับทางพีระมิด เป็นที่รู้กันในวงกว้างว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียม (http://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_power, http://en.wikipedia.org/wiki/ Pyramidology) และในทางวิทยาศาสตร์ได้มีการทดสอบพลังงานของพีระมิดแล้วและพบว่าไม่มีความจริงตามที่มี การกล้าวอ้างแต่อย่างใด (Mythbusters 2005 https://www.youtube.com/watch?v= 98yZduPngG0)

 

นอกจากนี้ ดร.อาจองยังได้ไปเข้าร่วมการบรรยายเรื่อง “เตรียมกาย เตรียมใจ ในการรับมือภัยพิบัติ” ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และแสดงความเห็นเกี่ยวกับคลื่นพลังจิตไว้ดังนี้

 

ดร.อาจอง ยืนยันว่ารอบๆตัวเรานั้นมีคลื่นต่างๆ มากมายหากเราสามารถจูนคลื่นจิตของเรา ให้เข้ากับคลื่นไฟฟ้ารอบตัวเราได้ หากคลื่นตรงกัน เราก็สามารถรับรู้เรื่องต่างๆได้ เหมือนกับคลื่นวิทยุ คลื่นทีวี คลื่นโทรศัพท์ เมื่อจูนให้ตรงกันก็รับเสียง และรับภาพได้ซึ่งถ้าเราสามารถจูนคลื่นจิตของเรา ให้เข้ากับคลื่นไฟฟ้ารอบตัวเราได้ตรงกันย่อมทำให้สามารถ ล่วงรู้ไปในเรื่องอดีตที่ผ่านมานานร้อยปี พันปีได้ หรือเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้ แต่จะต้องฝึกฝน กันค่อนข้างหนักด้วยความตั้งใจจริงๆ รวมทั้งเราอาจจะเคลื่อนตัวไปในมิติกาลเวลาไปสู่ อดีตและอนาคตได้

(อ้างอิง:http://www.neuroscience.mahidol.ac.th/thaispiritual/Paper/55-04.pdf หน้า 11)

 

แม้ในปัจจุบันจะยังคงมีข้อถกเถียงมากมายถึงความเป็นไปได้ของพลังงานของคลื่นพลังจิต  แต่พลังงานดังกล่าวยังไม่สามารถพิสูจน์หรือหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนได้  จึงได้ถูกจัดเป็นวิทยาศาสตร์เทียมประเภทหนึ่ง ตามการนิยามของ National Science Foundation (เชิงอรรถที่ 29) : http://www.nsf.gov/statistics/seind06/c7/c7s2.htm#fn29 และ http://en.wikipedia.org/wiki/Extrasensory_perception)

 

ดร.อาจองยังแสดงให้เห็นถึงความไม่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกล่าวอ้างเกินจริง ในสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้   เช่น จากคำบอกเล่าของศ. ดร. นพ.เทพนม  เมืองแมน  ที่กล่าวไว้ว่าดร.อาจองสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้  ดังความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันที่ 20 ก.พ. พ.ศ. 2555

 

พ.ศ.2535 ผมเริ่มทำสมาธิเพื่อติดต่อมนุษย์ต่างดาวจากคำแนะนำของ ดร.อาจอง ชุมสาย (เพื่อนสนิท) แต่ติดต่อไม่ได้ หลังจากปฏิบัติ ฝึกฝนการนั่งสมาธิด้วยตัวเอง และเรียนกับเกจิทั้งไทยและเทศที่เก่ง เรื่องการทำสมาธิหลายปี จากแค่เห็น(ครั้งแรกมีโอกาสถ่ายภาพยูเอฟโอได้ที่ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแคว)   จนสามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวอังคารได้ ชื่อ 1. พาราซิทัล ราชันแห่งดาวอังคาร          2. เอ็ดดี้ผู้ดูแลจักรวาลมากว่า 30 ปี

(ที่มา http://www.thairath.co.th/content/238380)

 

หรือแม้แต่ตัวของ ดร.อาจอง เองก็เคยกล่าวถึงการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว ในงานการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "เจาะลึกภัยพิบัติ… พลิกวิกฤติให้เป็นทางรอด"  จัดโดย เว็บไซต์พลังจิต.คอม หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ใน วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ไว้ว่า

 

ผมก็เลยเริ่มมีครั้งหนึ่งผมไปบรรยายเรื่องจานบิน UFO เนี้ยแหละครับ แล้วผมก็ พอบรรยายเสร็จ ผมก็แค่ส่งความคิดขึ้นไป ว่าถ้าเกิดมีจานบินอยู่แถวนี้ ขอให้มาปรากฎตัวให้เราเห็นหน่อย นะครับ ทันทีทันใด เลยนะครับ ผมอยู่กับ พรรคพวกหลายคนที่เค้ามาฟังการบรรยาย เราเห็นแสงสว่างพุ่งเข้ามารวดเร็วแล้วก็วนอยู่สามรอบ ปู๊ดแล้วหายไปเลย

(ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=9_l576_kEPE#t=404)

 

จากคำกล่าวอ้างของดร.อาจองที่ไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับดังแสดงข้างต้น ได้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในตัวของท่านเป็นอย่างสูง เนื่องจากผลการสำรวจดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ โลกมากที่สุดอย่างดาวอังคารขององค์การ NASA ในหลายๆครั้ง ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า  ไม่มีการพบหลักฐานที่จะบ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารแต่อย่างใด  (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจ ดาวอังคาร อ่านต่อได้ที่http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/)  แม้จะมีผลงานวิจัยมากมายในปัจจุบัน ที่บ่งชี้บอกถึงความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกโลก แต่ก็ยังคงไม่มีงานวิจัยหรือผลงานตีพิมพ์ที่น่าเชื่อถือใด ๆ ที่ระบุถึงการค้นพบหรือการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้  (อ่านเพิ่มเติม โครงการวิจัย SETI :Search for extraterrestrial intelligence, http://www.seti.org)

 

การแต่งตั้งผู้มีความเชื่อและสนับสนุนวิทยาศาสตร์เทียมและไม่มีความน่าเชื่อถืออย่าง ดร.อาจอง ให้ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการฯ ที่มีหน้าที่ปรับปรุงหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยนั้น ได้สร้างความวิตกกังวลแก่นักวิทยาศาสตร์และประชาชนคนไทยเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันว่า กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้บนพื้นฐานและหลักของความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิรูปและวางรากฐานทางการศึกษาของเด็กไทยต่อการพัฒนาประเทศ  ความเชื่อผิด ๆ ในทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทียมได้ส่งผลกระทบให้เห็นอย่างชัดเจนในการพัฒนาประเทศ ถ้าหากเรายังปล่อยให้ประชาชนทั่วไปมีความงมงายในวิทยาศาสตร์เทียม ต่อไปดังที่ปรากฎเป็นข่าว อาทิ การที่ชาวบ้านไปหลงงมงายในเรื่องเหรียญพลังลี้ลับช่วยรักษาโรคภัยต่าง ๆ จนส่งผลให้ชาวบ้านเหล่านั้นสูญเสียโอกาสในการรับการรักษาจากแพทย์ และเสียชีวิตลงในที่สุด ด้วยเหตุผลนี้เอง หากตัวดร.อาจอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชื่อในทางวิทยาศาสตร์เทียม ได้มีบทบาทในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ท่านอาจนำความเชื่อของท่านที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ มามีผลต่อการตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรของนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ซึ่งพวกเราเกรงว่าจะกลายเป็นการบรรจุแนวความคิดผิด  ๆ  ที่ไม่น่าเชื่อถือลงไปในหลักสูตรการศึกษา  และส่งผลให้มีการปลูกฝังความเชื่อแบบผิด ๆ ลงไปให้เยาวชนไทย เพราะเยาวชนจัดว่าเป็นอนาคตของชาติ การศึกษาที่ดีย่อมทำให้เยาวชนของเราในวันนี้ โตไปเป็นกำลังสำคัญในวันข้างหน้า   ย่อมเปรียบเหมือนกับการสร้างบ้านบนรากฐานที่ไม่มั่นคง ส่งผลทำให้เป็นบ้านที่ไม่สมบูรณ์ แล้วพังทลายในอนาคตได้

 

พวกเราจึงมีความต้องการเป็นอย่างยิ่งที่จะขอให้ท่านกมล รอดคล้าย  เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้โปรดทบทวนการตัดสินการแต่งตั้งดร.อาจอง  ชุมสาย​ ณ อยุธยา  มาเป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังเหตุผลที่ได้กล่าวมาถึงความไม่น่าเชื่อถือและความเคลือบแคลงสงสัยในตัวของดร.อาจองข้างต้น  ที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่เหมาะสมต่อการเข้ามาทำงานเพื่อปฏิรูปและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของเยาวชนไทย  และอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต


ด้วยเคารพอย่างสูง            __________________________________________________

หมายเหตุ

Pseudoscience หรือวิทยาศาสตร์เทียม จัด ว่าเป็น หลักการทางที่ถูกนำเสนอ ในแนวทางวิทยาศาสตร์ แต่ขาด หลักฐาน และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุน ไม่สามารถทำการทดสอบซ้ำได้ ไม่มีความน่าเชื่อถือ .

 

“       การแอบอ้าง หรือความเชื่อ หรือแนวทางปฏิบัติที่บอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ แต่จริงๆแล้วไม่เคยผ่านการทดสอบที่ถูกต้อง ไม่เคยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่มีการทดสอบ ไม่มีข้อมูลการวิจัยมารอบรับ ไม่มีสิทธิบัตรมารองรับแต่อย่างใด โดยอ้างว่าเป็นความลับทางการค้า และไม่อยู่บนพื้นฐานทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใดๆ และจุดที่ควรสังเกตคือมีการกล่าวอ้างที่ดูกำกวม เกินจริง หรือพิสูจน์ไม่ได้ มีการยืนยันอย่างเต็มที่ของผู้ที่เชื่อ แทนที่จะพยายามพิสูจน์ข้อสงสัย ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆมาร่วมทำการทดสอบ” ”  

----- ผศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ -----

 

Pseudoscience is defined here as "claims presented so that they appear [to be] scientific even though they lack supporting evidence and plausibility" (Shermer 1997, p. 33). In contrast, science is "a set of methods designed to describe and interpret observed and inferred phenomena, past or present, and aimed at building a testable body of knowledge open to rejection or confirmation" (Shermer 1997, p. 17). According to one group studying such phenomena, pseudoscience topics include yogi flying, therapeutic touch, astrology, fire walking, voodoo magical thinking, Uri Gellar, alternative medicine, channeling, Carlos hoax, psychic hotlines and detectives, near-death experiences, Unidentified Flying Objects (UFOs), the Bermuda Triangle, homeopathy, faith healing, and reincarnation (Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal <http://www.csicop.org/>).  Credit : http://www.nsf.gov/statistics/seind02/c7/c7s5.htm

 

ภัยอันตรายของ วิทยาศาสตร์เทียม อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/10/10/the-dangers-of-pseudoscience/

http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=1918&Itemid=4

http://th.wikipedia.org/wiki/วิทยาศาสตร์เทียม

http://www.consumerthai.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=707:2009-10-22-10-40-03&catid=104:สาระดีดีจากฉลาดซื้อ

 กลุ่มคัดค้านการแต่งตั้ง ดร.อาจอง อยากให้คุณช่วย

กลุ่มคัดค้านการแต่งตั้ง ดร.อาจอง ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ทบทวนการแต่งตั้ง ดร.อาจอง ชุมสาย​ ณ อยุธยา เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน» ร่วมกับ กลุ่มคัดค้านการแต่งตั้ง ดร.อาจอง และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 3,075 คน