ให้ร้านผลไม้หน้าเซเว่น ใส่ถุงมือขายผลไม้

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ไม่ควรจะใช้มือสัมผัสที่ตัวผลไม้โดยตรงเพราะมือสัมผัสเงิน และอีกต่างๆอีกมากมายที่ไม่สะอาด ถ้าใส่ถุงมือจะทำให้ลูกค้าไว้ใจในความสะอาดมากขึ้น และกินผลไม้ได้อย่างมีความสุข