ให้ร้านผลไม้หน้าเซเว่น ใส่ถุงมือขายผลไม้

ให้ร้านผลไม้หน้าเซเว่น ใส่ถุงมือขายผลไม้

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

Liam Gallagher ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน สาธารณสุข

ไม่ควรจะใช้มือสัมผัสที่ตัวผลไม้โดยตรงเพราะมือสัมผัสเงิน และอีกต่างๆอีกมากมายที่ไม่สะอาด ถ้าใส่ถุงมือจะทำให้ลูกค้าไว้ใจในความสะอาดมากขึ้น และกินผลไม้ได้อย่างมีความสุข

 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม