รณรงค์ให้เมืองไทยปลอดสุนัขจรจัด

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ปัจจุบันสุนัขและแมวจรจัดในประเทศไทยมีปริมานเยอะมากส่งผลต่อทั้งสวัสดิภาพของคนและตัวสัตว์ อุบัติเหตุตามท้องถนน รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์กับคน เช่นพิษสุนัขบ้า ซึ่งไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างก็มีชีวิต จิตใจและมีสิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยสวัสดิภาพที่ดี  การรณรงค์ให้หลายหน่วยงานในประเทศไทยมาช่วยกันทำหมันสุนัขและแมวจรจัดและสุนัขแมวที่ขาดโอกาสในการได้รับรักษา  จึงเป็นแนวทางที่ดีในการส่งเสริมสวัสดิภาพของคนและสัตว์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์และเกื้อกูล