รณรงค์ให้เมืองไทยปลอดสุนัขจรจัด

รณรงค์ให้เมืองไทยปลอดสุนัขจรจัด

สร้างแล้ว
31 ตุลาคม ค.ศ. 2019
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
สัตวแพทย์อาสา และ
ผู้สนับสนุน 7เป้าหมายต่อไป 10
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย โก้ วุฒินันท์

ปัจจุบันสุนัขและแมวจรจัดในประเทศไทยมีปริมานเยอะมากส่งผลต่อทั้งสวัสดิภาพของคนและตัวสัตว์ อุบัติเหตุตามท้องถนน รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์กับคน เช่นพิษสุนัขบ้า ซึ่งไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างก็มีชีวิต จิตใจและมีสิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยสวัสดิภาพที่ดี  การรณรงค์ให้หลายหน่วยงานในประเทศไทยมาช่วยกันทำหมันสุนัขและแมวจรจัดและสุนัขแมวที่ขาดโอกาสในการได้รับรักษา  จึงเป็นแนวทางที่ดีในการส่งเสริมสวัสดิภาพของคนและสัตว์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์และเกื้อกูล

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 7เป้าหมายต่อไป 10
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้