แก้ไขกฎหมายภาษี Cryptocurrency

แก้ไขกฎหมายภาษี Cryptocurrency

มีผู้สนับสนุน 375 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!
สร้างแล้ว
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
สรรพากร

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Someone Wantdapeace

เนื่องด้วยกฎหมายเก็บภาษี Cryptocurrency ดูเป็นการเอาเปรียบนักลงทุนจนเกินไป ทั้งการที่ไม่สามารถหักลบ ส่วนของกำไร กับ ส่วนที่ขาดทุน ทำให้เกิดผลกระทบ เช่น การเทรด1ครั้งได้กำไลมา10000 เทรดครั้งที่2 ขาดทุน 20000 แล้วต้องมาเสียภาษีทั้งที่ขาดทุนมากกว่ากำไรที่ได้ หรือ การคิดภาษี จาก Transaction และ Cryptocurrency ไม่ได้มีแค่นักลงทุนรายใหญ่ยังมีนักลงทุนรายย่อยอีกมากมาย ดังนั้นควรจะมีกำไรขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษี และ ไม่เสียภาษี รวมถึงเรื่องที่ Cryptocurrency มีความผันผวนสูงและผู้ลงทุน ต้องรับความเสี่ยงเอง การเสียภาษีจึงไม่ค่อยเหมาะสม

ดังนั้นการออกกฎหมายภาษี Cryptocurrency หรือ กฎหมายใดๆที่เกี่ยวกับ Cryptocurrency ควรมีความรู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency หรือ ปรึกษาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency หรือ ให้ผู้มีความรู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออก และ แก้ไขกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา ให้นักลงทุนไม่โดนเอาเปรียบจนเกินไป จึงข้อให้สรรพากรช่วยทำการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายภาษี Cryptocurrencyให้ดีขึ้น โดยมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency คอยกำกับดูแล เพื่อที่จะไม่ให้เอาเปรียบนักลงทุนจนเกิดไป

ปล.นักลงทุน Cryptocurrency มากมายที่ทำกำไรสามารถนำเงินเข้าประเทศได้อย่างมากมายและ มีส่วนทำให้เศรษฐกิจของประเทศโตขึ้นไม่มากก็น้อย โปรดมีความเป็นธรรมแก่นักลงทุน ไม่เอาเปรียบนักลงทุนจนเกินไป

มีผู้สนับสนุน 375 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!