ถอดถอนอนุทิน จากรัฐมนตรี

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ร่วมกัน ลงชื่อถอดถอนอนุทิน จากการเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข เพราะไม่มีความสามารถและศักยภาพในการควบคุมโรคเก่งแต่ปาก ครั้งเมื่อตอนระบาดแรกๆ บอกแค่โรคหวัดโรคนึง ระบาดรอบสอง บอกโควิดกระจอกหงอกง่อย 

#โควิดสมุทรสาคร